sohoneysubs - Az én munkám a ti örömötökre

A megszólítás formái és szabályai a koreai családokban

2018. július 26. - sohoneysubs

A megszólítás formái és szabályai a koreai családokban

 Koreaiul a család kajok (가족). A dédnagyszülőket úgy nevezik, hogy  jungjobumo (증조부모), ezen belül a dédnagymama jungjomo (증조모) és a dédnagypapa jungjobu (증조부). A nagyszülők megnevezése  jobumo (조부모), ezen belül a nagypapa jobu (조부) és a nagymama jomo (조모). A szülők megnevezése bumo (부모).

Szűk család - szülők és testvérek

Apa: appa (아빠) / abeoji (아버지)

Anya: eomma (엄마) / eomoni (어머니)

Báty: hyeong (형) ha fiú vagy, és oppa (오빠) ha lány vagy

Növér: noona (누나) ha fiú vagy, és eonni (언니) ha lány vagy

Öcs: namdongsaeng (남동생)

Húg: yeodongsaeng (여동생)

Fiútestvérek: hyungje (형제)

Lánytestvérek: jamae (자매)

A család apai ága - chin-ga (친가)

Apai nagypapa: harabeoji (할아버지)

Apai nagymama: halmeoni (할머니)

Apai nagybácsik:

 • az apád bátyja (1): keun appa (큰아빠) / keun abeoji (큰아버지)
 • az apád bátyjának felesége (1): keun eomma (큰엄마) / keun eomoni (큰어머니)
 • az apád bátyja (2): baekbu (백부)
 • az apád bátyjának felesége (2): baekmo (백모)
 • az apád bátyja (3): joongbu (중부)
 • az apád bátyjának felesége (3): joongmo (중모)
 • az apád öccse (1): jageun appa (작은아빠) / jageun abeoji (작은아버지)
 • az apád öccsének felesége (1): jageun eomma (작은엄마) / jageun eomoni (작은어머니)
 • az apád öccse (2): sookbu (숙부)
 • az apád öccsének felesége (2): sookmo (숙모)
 • az apád öccse, ha még nőtlen: samchon (삼촌)

Apai nagynénik:

 • az apád lánytestvére: gomo (고모)
 • az apád lánytestvérének férje: gomobu (고모부)

A család anyai ága - oe-ga (외가)

Anyai nagypapa: oe harabeoji (외할아버지)

Anyai nagymama: oe halmeoni (외할머니)

Anyai nagybácsik:

 • az anyád fiútestvére: oe sookbu (외숙부)
 • az anyád fiútestvérének felesége: oe sookmo (외숙모)

Anyai nagynénik:

 • az anyád lánytestvére: eemo (이모)
 • az anyád lánytestvérének férje: eemobu (이모부)

Amikor megházasodsz

Hogy szólítsd a férjedet?

 • yeobo (여보) –  ‘drágám’, a ’figyelj, itt vagyok – yeogi boseyo (여기 보세요)’ felszólítás rövidített formája
 • dangshin (당신) – ’te’
 • sarang (사랑) / nae sarang (내 사랑) – ’szerelmem’; a sarang szó szerinti jelentése szeretet, szerelem
 • seobang (서방) – ’férj’ – régies kifejezés, szó szerinti jelentése ’nyugati szoba’, ami onnan ered, hogy a régi időkben a férj napközben a ház nyugati szárnyában tartózkodott
 • nampyeon (남편) – ’férj’ – a feleség ezzel a kifejezéssel utal a férjére rokonokkal, barátokkal folytatott beszélgetések során
 • joo-in (주인) / bakkat yangban (바깥양반) / joo-in yangban (주인양반) – a feleség ezzel a kifejezéssel utal a férjére távoli ismerősökkel vagy idegenekkel folytatott beszélgetések során
 • aebi (애비) – a feleség ezzel a kifejezéssel utal a gyermeke apjára más szülőkkel folytatott beszélgetések során

Hogy szólítsd a feleségedet?

 • yeobo (여보) –  ‘drágám’, az ’figyelj, itt vagyok – yeogi boseyo (여기 보세요)’ felszólítás rövidített formája
 • dangshin (당신) – ’te’
 • anae (아내) – a férj ezzel a kifejezéssel utal a feleségére, ha olyanokkal beszél, akikkel nincs rokoni kapcsolatban
 • emi (에미) – a férj ezzel a kifejezéssel utal a gyermeke anyjára más szülőkkel folytatott beszélgetések során
 • boo-in (부인) – ’feleség’ – a feleség közvetlen megszólítása, vagy utalás rá egy beszélgetés során
 • an-saram (안사람) – régies kifejezés, szó szerinti jelentése: ’belső személy’, ami onnan ered, hogy régen a feleség napközben a ház belső helyiségében/helyiségeiben tartózkodott

A feleséged családja

Após: jang-in (장인) / abeonim (이버님) / abeoji (아버지)

Anyós: jangmo (장모) / eomonim (어머님) / eomoni (어머니)

Sógor és annak felesége

 • a feleséged bátyja: hyeong-nim (형님)
 • a feleséged bátyjának felesége: ajumeonim (아주머님)
 • a feleséged öccse: cheonam (처남)
 • a feleséged öccsének felesége: cheonamdaek (처남댁)

Sógornő és annak férje

 • a feleséged nővére: cheohyeong (처형)
 • a feleséged nővérének férje: hyeong-nim (형님)
 • a feleséged húga: cheoje (처제)
 • a feleséged húgának férje: dongseo (동서)

A férjed családja

Após: si-abeoji (시아버지) / abeonim (이버님) / abeoji (아버지)

Anyós: si-eomoni (시어머니) / eomonim (어머님) / eomoni (어머니)

Sógor és annak felesége

 • a férjed bátyja: ajubeonim (아주버님)
 • a férjed bátyjának felesége: hyeong-nim (형님)
 • a férjed öccse: si-dongsaeng (시동생)
 • a férjed nőtlen öccse, közvetlen megszólítás: doryeonnim (도련님)
 • a férjed nős öccse, közvetlen megszólítás: seobangnim (서방님)
 • a férjed öccsének felesége: dongseo (동서)

Sógornő és annak férje

 • a férjed nővére: hyeong-nim (형님) / eonni (언니)
 • a férjed nővérének férje: seobangnim (서방님)
 • a férjed húga: agasshi (아가씨) / asshi (아씨)
 • a férjed húgának férje: seobangnim (서방님)

Ha a testvéred megházasodik

Ha fiú vagy

 • a bátyád: hyeong (형)
 • a bátyád felesége: hyeongsu-nim (형수님)
 • a nővéred: noona (누나)
 • a nővéred férje: maehyeong (매형)
 • az öcséd: namdongsaeng (남동생)
 • az öcséd felesége: jesu (제수)
 • a húgod: yeodongsaeng (여동생)
 • a húgod férje: maeje (매제)

Ha lány vagy

 • a bátyád: oppa (오빠)
 • a bátyád felesége: sae-eonni (새언니) – szó szerinti jelentése: új nővér
 • a nővéred: eonni (언니)
 • a nővéred férje: hyeongbu (형부)
 • az öcséd: namdongsaeng (남동생)
 • az öcséd felesége: olke (올케)
 • a húgod: yeodongsaeng (여동생)
 • a húgod férje: jebu (제부)

A gyermekeid és azok házastársai

 • a fiad: adul (아들)
 • a fiad felesége, azaz a menyed: myeoneuri (며느리)
 • a fiad felesége, azaz a menyed – közvetlen megszólítás: emi (에미) – abban az esetben, ha már szült gyermeket
 • a lányod: ttal (딸)
 • a lányod férje, azaz a vőd: sawi (사위)
 • a lányod férje, azaz a vőd – közvetlen megszólítás: (name)-seobang (-서방); például a férj neve Bong Joon Soo, a megszólítása Bong-seobang lesz (seobang = férj)

Apósok és anyósok, sadon (사돈)

Ha apósok, anyósok megszólítják egymást, akkor a sadon eoreun (사돈어른) kifejezést használják.

Anyósok egymás közt az an-sadon (안사돈) kifejezést használják. A fiatalabb anyós sabuin manim-nak (사부인 마님) szólítja az idősebb anyóst.

Unokák, unokatestvérek

 • fiú unoka: sonja (손자)
 • lány unoka: son-nyeo (손녀)
 • unokaöcs/unokahúg: joka (조카)
 • unokatestvér: sachon (사촌)

A nagyszüleid testvérei (azaz a szüleid nagynénjei, nagybátyjai)

 • a nagy-nagynénid:  wang-gomo (왕고모), gomo halmeoni (고모할머니), keun halmeoni (큰할머니), jageun halmeoni (작은 할머니)
 • a nagy-nagybácsikád: keun harabeoji (큰할아버지), jageun harabeoji (작은할아버지), jin-harabeoji (진할아버지).
 • az anyai nagy-nagynénid: dae-imo (대이모), imo-halmeoni (이모할머니)
 • az anyai nagy-nagybácsikád: jin-oeharabeoji (진외할아버지)

A rokonság fokozatai

A koreaiak a chon  (촌) kifejezéssel jelzik a családtagok közötti rokonsági fokozatot. Az alapot a szülő-gyermek közötti kapcsolat adja, ez az ’egy chon’, azaz ’első fokú rokonsági kapcsolat’ (1촌). Testvérek közötti kapcsolat 2촌, első unokatestvéreknél 4촌, másod-unokatestvéreknél 6촌. Egy példa: édesapád elsőfokú férfi unokatestvérének megszólítása ochon dansuk (5촌당숙), jelentése ötödik fokú nagybácsi. A megszólításból világosan látszik a rokonsági fokozat. De közvetlen megszólításnál az ochon előtagot el szokták hagyni, és csak a dansuk-ot használják.

Néhány megszólítási szabály rokonok között

1. Ha édesapádnak több bátyja is van, a megszólításukat a koruk határozza meg: a legidősebb esetében a megszólítás keun abeoji (큰아버지), őt követi duljje abeoji (둘째 아버지), setjje abeoji (셋째 아버지) és így tovább. Ugyanez vonatkozik a feleségeikre is. És ugyanez a szabály édesapád bácsikáinál (a nagypapád testvéreinél) és azok feleségeinél: keun harabeoji (큰할아버지) és keun halmeoni (큰할머니). De mindez családfüggő.

2. Nagynénik esetében a keun (큰) és jageun (작은) előtagokat a koruknak megfelelően használjuk. A legidősebb megszólítása keun gomo (큰고모) vagy keun eemo (큰이모), a nála fiatalabbé jageun gomo (작은 고모) vagy jageun eemo (작은 이모), attól függően, hogy idősebbek vagy fiatalabbak a szüleinknél.

3. Ugyanez a szabály vonatkozik a testvérekre is. A keun (큰) és a jageun (작은) előtagokat abban az esetben használjuk, ha több lány és/vagy fiú testvérünk van.

4. Az oe (외) előtag – kiejtve ’weh’ – a család anyai ágának tagjainak (például nagyszülők, dédszülők) megszólításánál használatos [oejungjobonim (외증조부모님), oejobumonim (외증조부모님)], de közvetlen megszólításnál elhagyandó.

5. Az unokatestvéreket ugyanúgy szólítjuk meg, mint a testvéreinket, de ha egy beszélgetés során utalunk rájuk, akkor használjuk a sachon (사촌) kifejezést. Például: sachon hyung (사촌 형), ami annyit tesz, unokabáty.

6. Édesapánk távoli férfi rokonait, mint például édesapánk unokaöccsét/unokabátyját ajusshi- nak szólítsuk (아저씨)! Bár több kifejezés is létezik, azok nem annyira elterjedtek. Ilyen a dangsuk (당숙), a dangsukbu (당숙부), és a jaejongsuk (재종숙). A feleségeiket ajumma-nak (아줌마) vagy ajumeoni-nak (아주머니) szólítsuk! Tiszteletteljesebb formái a dangsukmo (당숙모) és a jaejongsukmo (재종숙모).

7. Anyós, após közvetlen megszólításakor az  eomonim (어머님) / eomoni (어머니) illetve abeonim (이버님) / abeoji (아버지) használatos.

8. A –nim a tiszteletet kifejező utótag [például hyeongnim (형님), jungjobumonim (증조부모님), jobumonim (조부모님), bumonim (부모님)].

 

Forrás

A bejegyzés trackback címe:

https://sohoneysubs.blog.hu/api/trackback/id/tr1714144469

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.